Nie wypalaj

Losowa fotografia

Odwiedziny gości

Dziś:109
Wczoraj:164
W tym tygodniu:647
W tym miesiącu:6,805
W tym roku:0
Licznik Online
statystyka

Oznakowanie samochodów wg. Normy Unijnej

Klasa pojazdów (także pożarniczych) w zależności od masy:

* LEKKA oznaczenie (L). Do tej klasy należą samochody, których masa jest nie mniejsza niż 2 tony i nie większa/ równa 7,5 tony,
* ŚREDNIA oznaczenie (M). Do tej klasy należą samochody pożarnicze, których masa jest nie mniejsza niż 7,5 tony i nie większa/równa 14 ton,
* CIĘŻKA oznaczenie (S). Do tej klasy należą samochody, których masa jest większa niż 14 ton.

Kategoria pojazdów samochodowych w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:

o Kategoria 1 - DROGOWE (miejska). Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
o Kategoria 2 - UTERENOWIONE. Pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
o Kategoria 3 - TERENOWE. Pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach i bezdrożach.

* W zależności od zastosowania pojazdy samochodowe należy podzielić na następujące grupy:
o Samochody ratowniczo-gaśnicze:
+ samochody ratowniczo - gaśnicze z pompą - samochody pożarnicze wyposażone w pompę i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo - gaśniczej,
+ samochody ratowniczo - gaśnicze specjalne - samochody pożarnicze ze specjalnym sprzętem, z dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich.
o Samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym:
+ drabina mechaniczna - wysuwana konstrukcja z przęsłami w kształcie drabiny, z koszem lub bez kosza ratowniczego, zamontowana obrotowo na podstawie,
+ podnośnik hydrauliczny - składana konstrukcja z koszem ratowniczym, składająca sięz jednego sztywnego lub teleskopowo wysuwanego elementu lub kilku takich elementów, lub z mechanizmu nożycowego, ewentualnie z kombinacji tych elementów, z drabiną lub bez drabiny. Urządzenie jest montowane obrotowo na podstawie.
o Samochody ratownictwa technicznego - samochody pozarnicze z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m.in.: - poszukiwania i ratowania osób, - usuwania skutków wypadków, - awaryjnego odblokowywania wejść, - ratowania zwierząt.
o Samochody ratownictwa medycznego - pojazdy samochodowe obsługiwane przez strażaków i przeznaczony do opieki nad pacjentami i transportu pacjentów. Może być wyposażony w inne urządzenia związane ze specyficznymi warunkami działania straży pożarnej.
o Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego - samochody pozarnicze wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania szkód w środowisku naturalnym, na przykład takich jak:
+ niebezpieczeństwo skażenia środowiska,
+ wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi,
+ niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych,
+ niebezpieczeństwo zakażeń biologicznych,
+ wypompowanie substancji.
o Samochody dowodzenia - samochody pożarnicze wyposażone w środki łączności i sprzęt do kierowania akcją.
o Samochody do przewozu osób - samochody pożarnicze przystosowane do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.
o Samochody zaopatrzeniowe - samochody pożarnicze przystosowane do przewozu sprzętu lub środków gaśniczych w celu zaopatrywania jednostek będących w akcji.
o Inne samochody specjalne - samochody pożarnicze przeznaczone do zadań specjalnych, np.:
+ do akcji związanych z wypadkami samolotów,
+ do akcji na wodzie lub pod wodą,
+ do akcji związanych z wypadkami kolejowymi.

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH:

* samochód ratowniczo - gaśniczy M - 1 - 6 - 800 - 10/2000 - 1

Oznaczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem - klasy średniej (M), kategorii miejskiej (1), z sześcioma miejscami dla załogi w kabinie, o pojemności zbiornika na wodę 800 l, z pompą pożarniczą o parametrach 10 bar/2000 l/min, (wyposażenie specjalne) z agregatem prądotwórczym.

* samochód z drabiną mechaniczną M - 1 - 3 - 30/10 - 1 - 1

Oznaczenie drabiny mechanicznej, klasy średniej (M), kategorii miejskiej (1), z trzy osobową kabiną dla załogi, o wysokości podnoszenia 30 m, promieniu wysięgu 10 m, z pompą pożarniczą(1) i (wyposażenie specjalne) koszem (1).

Wygenerowano w sekund: 0.03
2,980,077 unikalne wizyty